Taal

Taal is onmisbaar om met elkaar contact te kunnen maken, om informatie uit te wisselen, je gevoelens kenbaar te maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken. Gedachten, een idee of een plan, ontstaan in de hersenen. Taal is nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Er zijn woorden nodig. Die woorden moeten in een bepaalde volgorde en in de juiste vorm een begrijpelijke zin vormen. En meerdere zinnen samen vormen een begrijpelijke verhaal. Wanneer je de taal niet goed of onvoldoende beheerst dan ben je beperkt in de mogelijkheden om met andere je gedachten te wisselen. Dit kan vervelende gevolgen hebben in het dagelijks leven.

Stoornissen op het gebied van taal:

  • Taalontwikkelingsstoornissen

  • Taalotwikkelingsstoornissen bij meertaligheid

  • Lees- en spellingsproblemen

  • Afasie

  • Broddelen