Gehoor

Voor communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is. Een kind leert spraak en taal door te luisteren naar zijn omgeving en door het voorbeeld van zijn omgeving te imiteren. Bij een verminderd gehoor is een kind hier echter onvoldoende toe in staat. Een kind kan met een gehoorprobleem geboren worden. Het komt vaker voor dat kinderen een wisselend gehoor hebben door regelmatig terugkerende middenoorontstekingen. Hierdoor kunnen er spraak- en taalproblemen ontstaan.

Bij een auditief informatieverwerkingsprobleem is het gehoor goed, maar zijn er problemen met het verwerken van de gehoorde taal. Problemen met de auditieve verwerking kunnen gevolgen hebben voor de spraak, taal en/of het leren. Daarnaast zijn er vaak andere problemen zoals slechter presteren op school, problemen bij het uitvoeren van opdrachten en snel afgeleid zijn.

 

 

Auditieve informatieverwerkingsproblemen

Verschillende luistervaardigheden spelen een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal luistervoorwaarden voldoen voordat ze naar groep 3 gaan. Kinderen in groep 3 moeten enkele luistervaardigheden beheersen om te leren lezen en spellen. Op deze leeftijd moeten kinderen klanken op het gehoor kunnen herkennen. Er moet een goede klanktekenkoppeling zijn.