Patiëntervaringsmeting (PREM)

Vanaf 01-01-2019 voeren wij met de praktijk een klant ervaringsonderzoek uit. Na de laatste behandeling  ontvangt u per e-mail een vragenlijst. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

QDNA
Het onderzoek wordt uitgevoerd door QDNA. QDNA is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.

Anoniem
QDNA stuurt u na de laatste behandeling een e-mail waarin u wordt gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Het onderzoek is volledig anoniem. 

Vragenlijst
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 

Mocht u vragen hebben over de vragenlijst dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen.