Klachtenregeling

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg regelt wat goede zorg is, en wat u als cliënt kan doen als u ontevreden bent over de zorg.

Zorgaanbieders

De Wkkgz is van toepassing op zowel grote zorginstellingen als kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners. Alle logopedisten werkzaam in de zorg vallen onder de Wkkgz.

Bent u ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

U komt naar onze praktijk voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij u graag bieden. Wij doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat met ons te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Wij zijn als zorgverleners aangesloten bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hieronder meer informatie.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

Wij raden u aan om op de eerste plaats een gesprek aan te gaan met de zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als ik toch een klacht wil indienen?

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt of u heeft een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Wkkgz, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing  moeten aangeven over de geuite klacht.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?

Wanneer uw klacht in behandeling is genomen door de klachtenfunctionaris, maar u bent het ook niet eens met de oplossing van de klachtenfunctionaris en u wilt uw klacht doorzetten, dan wordt uw klacht een geschil. U kunt uw geschil daarna voorleggen aan de Geschillencommissie Paramedici. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of dit gegrond is. Ze doet hierover een bindende uitspraak.

Waarover kan ik een klacht indienen?

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

Wat kost het indienen van een klacht?

Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, betaalt u 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Komt u er niet uit met deze regeling?

In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

www.klachtenloketparamedici.nl