Mededeling

Zoals eerder vermeld, is Margo Nieman gedurende langere tijd afwezig geweest. Vanaf juli j.l. is ze weer begonnen met het geven van behandelingen. Margo zal de komende periode langzaamaan  meer gaan werken op maandag en woensdag.

Zolang het nodig is zal Annemieke Nevejan werkzaam blijven op de maandag middag.