Adem en stem

Stemstoornissen kunnen zowel bij kinderen als bij volwassen voorkomen. Er zijn verschillende soorten stemklachten.

Mogelijke oorzaken van de klachten zijn een o.a. een verhoogde spieractiviteit ontstaan door stress, angst, verdriet of verkeerd stemgebruik.

Stemklachten kunnen organisch en/of  functioneel zijn. Organische oorzaken zijn bijvoorbeeld stembandverlammingen en strottenhoofdkanker. Functionele oorzaken komen bijvoorbeeld door verkeerd stemgebruik, een verkeerde techniek, of stemmisbruik. Een functionele stemstoornis kan een organische stemstoornis tot gevolg hebben, denk aan stembandknobbels of poliepen.

Een ontspannen adem is onhoorbaar met een rustig ritme vanuit de buik. Door stoornissen bij het ademen kunnen er allerlei klachten ontstaan zoals een verkeerde spreekadem, hyperventileren en stemproblemen.

Door middel van het geven van adviezen over adem, stem en houding en het doen van oefeningen kan de logopedist de adem- en stemproblemen behandelen. Middels manuele facilitatie van de larynx worden de spieren van het hoofd/halsgebied behandeld. Tevens wordt de Lax Vox methode gebruikt om de spieren te laten ontspannen en de stem te laten herstellen.